Návšteva v partnerskej škole

V Elblagu naša delegácia navštívila partnerskú školu: Základnú školu č.1 Adama Mickiewicza. Zúčastnili sme sa na otvorenej hodine dejepisu, na ktorej šiestaci sa učili o Jána Sobieskiho a o parkanskej bitke. Na hodine sme sa zoznámili nielen dejinamy vtedajšej doby, ale aj s dobovými kostýmami pánov, s oblečením a výstrojom poľských vojakov tých čias.
Kliknite na obrázok pre zväčšenie.