Partnerstvá Comenius Regio

Partnerstvá Comenius Regio

Cieľom bilaterálnych Partnerstiev Comenius Regio je posilniť európsku dimenziu v oblasti vzdelávania prostredníctvom podpory spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi zodpovednými za vzdelávanie v školách v Európe. Partnerstvá – ktoré trvajú dva roky- umožňujú týmto orgánom spolupracovať so školami a inými zapojenými inštitúciami na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Partnerstvá Comenius Regio pomáhajú zapojeným regiónom rozvíjať a vymieňať si príklady dobrej praxe, rozvíjať nástroje dlhodobej cezhraničnej spolupráce a posilňovať európsku dimenziu v školskom vzdelávaní.

Názov nášho projektu:

"Mladí Európania spoločne pre región" - moderné vzdelávanie s cieľom podporiť rozvoj historicko-turistického potenciálu poľského a slovenského národa

Partnerské inštitúcie:

POĽSKO : SLOVENSKO :
Gimna Miasto Elbląg
Mestský úrad Elbląg
Obecný úrad Salka
Szkoła Podstawowa nr 1
Adama Mickiewicza
Základná škola č.1.
Adama Mickiewicza
Základná škola s MŠ s VJM Salka
Mlodziezowy Dom Kultury
Mládežnícky dom kultúry
Ipeľské kultúrné a turistické združenie